เริ่มจากนายวิทยา สมจิตร ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ มีความสามารถด้านงานปั้นหุ่นต้นแบบให้กับโรงหล่อต่างๆ ( ช่างปั้นเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ค่าปั้นช่างปั้นเป็นผู้กำหนด และผู้ว่าจ้างจ่ายได้ ) ซึ่งเป็นงานจะนำไปหล่อโลหะทำให้มีประสบการณ์ทางด้านกาวหล่อโลหะมาเป็นเวลานาน ประกอบกับมีลูกค้าบางรายที่มาจ้างปั้นต้นแบบและต้องการให้หล่อโลหะด้วย เริ่มแรกก็แนะนำโรงหล่อให้ลูกค้าไป หรือบางครั้งก็รับดำเนินการหล่อให้เอง โดยว่าจ้างให้โรงหล่อที่รู้จักผลิตให้ แล้วคิดกำไรเพิ่มนอกจากค่าปั้น ซี่งเป็นรายได้ที่ดี จนมีเงินเหลือเก็บเป็นทุนซื้อเครื่องมือที่สามารถหล่องานเล็กๆ ได้เอง เรียกว่า งานหล่อเหวี่ยง สถานที่ทำงานก็ใช้บริเวณบ้านพักภายในหมู่บ้านพุดตาน
ซึ่งต่อมา ปี พ.ศ. 2543 ได้รับงานพระพุทธรูปใหญ่ ขนาดหน้าตัก 120 นิ้้ว ความสูง 4.70 เมตร จำเป็นต้องใช้สถานที่ปั้นใหม่ จึงได้มาเช่าที่ว่างเปล่า ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านเลขที่ 12 / 3 หมู่ 2 ซอยโรงเรียนบ้านนายผล ถนนบางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน ซึ่งมีนายวิทยา สมจิตร เป็นเจ้าบ้าน โดยใช้เงินทุนของตัวเอง ทำรั้วกำแพงและสำนักงาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 230 ตารางวา ค่าเช่าเดือนละ 5,500 บาท สัญญาเช่า 3 ปี
ในช่วงแรกคิดว่าจะทำเป็นสตูดิโอปั้นงานที่มีขนาดใหญ่ และงานหล่อที่ีี่่มีขนาดเล็กๆ เท่านั้น แต่งานหล่อขนาดใหญ่ก็มีลูกค้าสั่งมากขึ้นจึงต้องทำเองด้วย เงินทุนหมุนเวียนและบุคลากรจึงเพิ่มตามไปด้วย ประกอบกับลูกค้าบางราย มองเห็นถึงศักยภาพความสามารถ ในการผลิตของทางโรงงานจึงขอร่วมทุนและแนะนำ
ให้ไปจดทะเบียนบริษัทใหู้ถูกต้องตามกฏหมายเพื่อจะได้มีช่องทางขยายกิจการ จึงได้ไปจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัีท โผนประฏิมากรรมสากล จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 13 / 7 หมู่ 2 ซอยคุณแม่ละออง ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และได้ขยายกิจการเพื่ออนาคต ในการผลิตผลงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศ
 

artist@phon-sculpture.com

  
 
   
Phon Sculpture Company Co., Ltd. is located in Bang Bon, Bangkok. On the route heading south toward the Amdaman sea. Ekachai 132 is the main road for any interested person who would like to visit our place of art creation. Mr. Phon is the sculpturing artist but speaks only Thai, so I (John Sarakham) am his English speaking representative. Please feel free to inquire on any aspect of his craft. We are always happy to reply. You may want to note as well, we are also musicians. Some of our pages are of activities or concerts in which we keep active. Talk about a way of releasing stress and there is no better way than taking to the stage.

Wish you the best and please visit our site from time to time (as we update).
 

.

SHRINE FOR COYFISH

ART AND MUSIC IS MY LIFE

 ผู้สนับสนุนความเป็นศิลปะ

http://www.phon-sculpture.com/home/