ชื่อ
นายวิทยา นามสกุล สมจิตร
ตำแหน่ง ปฏิมากร , ประธานกรรมการ บริษัท โผนปฏิมากรรมสากล จำกัด
เกิด วันที่ 24 พฤษภาคม 2506
ภูมิลำเนา อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน 13 / 7 หมู่ 2 ซอยคุณแม่ละออง ถนนเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2450-3031-2       โทรสาร 02-4503073
ที่ทำงาน บริษัทโผนปฏิมากรรมสากล จำกัด เลขที่  13 / 7 หมู่ 2 ซอยคุณแม่ละออง ถนนเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์
0-2450-3031-2
โทรสาร
002-45030732 081- 6671444
ประวัติการศึกษา  
    วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิจิตรศิลป์ ปี พ.ศ. 2524
    โรงเรียนเพาะช่าง ระดับอนุปริญญา เอกประติมากรรมสากล ปี พ.ศ. 2529
ปัจจุบัน  
    เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท โผนปฏิมากรรมสากล จำกัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ปฏิมากร
    รับปั้นต้นแบบ ออกแบบต้นแบบ และหล่อผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ ส่วนใหญ่เป็นรูปหล่อพระพุทธปฏิมา
ทุกขนาด
ผลงาน  
    ประติมากรรมเทวะรูปทองคำ 18 กร ประกอบฉากภาพยนต์ เรื่องทองภาค 3
    รับปั้น-หล่อ โลหะศิลปะจีน อาทิ
 
-
เง็กเซียนฮ่ิองเต้ ขนาดเท่าครึ่ง
 
-
เจ้าแม่กวนอิม ขนาด 2.40 เมตร
 
-
อรหันต์จี้กง ขนาด 2.40 เมตร
 
-
และถ้ำจำลองภายในสมาคมจีจินเกาะ ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน ปี 2534
    ปั้น-หล่อ ตราสัญลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ขนาดรัศมี 1.50 เมตร ติดตั้งที่ซุ้มประตูเมืองของกรุงเทพมหานคร ทางด้านทิศตะวันตก
เขตติดต่อจังหวัดนครปฐม
    ร่วมปั้นอนุสาวรีย์พระเทพวงศ์ษา (กล่ำ) เจ้าเมืองเขมราฐ ขนาดเท่าจริง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
    ร่วมปั้นอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม กรมอู่ กองทัพเรือ ขนาดเท่าครึ่ง
    ปั้นพระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่ 5 วัดนิเวศธรรมประวัติ โดย บริษัท ฐานเศรษฐกิืจ จำกัด
    พระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่ 9 " โครงการลุ่มน้ำปากพนัง" (สร้างบ้านให้่พ่อ) โดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
    หล่ออนุสาวรีย์ ผอ.เกริก (ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกริก) ขนาดเท่าจริง ติดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยเกริก
   

ปั้น-หล่อ พระประธาน (พระพุทธมหาจักรพรรดิ์) ขนาดหน้าตัก 89 นิ้ว สูง 4.50 เมตร ( 4 ศอก 9 นิ้ว ) ประดิษฐาน ณ วัดโขงขาว จังหวัดเชียงใหม่

    ปั้น-หล่อ อนุสาวรีย์ ผอ.สมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ ผู้ก่อตั้ง บริษัทฐานเศรษฐกิจ จำกัด (มหาชน) ขนาดเท่าครึ่ง ติดตั้งที่ด้านหน้า อาคารฐานเศรษฐกิจ
ถ.วิภาดี
    ปั้น-หล่อ พระประธาน (พระพุทธรัตนตรัยาธิคุณ) ขนาดหน้าตัก 89 นิ้ว ประดิษฐาน ณ วัดไร่ใต้ สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 145 พ.ศ. 2548
 

 

 

 

ติดต่อศิลปิน : E-mail : artist@phon-sculpture.com